ÀREA DE DRET PRIVAT. ARBITRATGE. MEDIACIÓ

Aquesta àrea cobreix totes les qüestions relatives a Dret Privat i la direcció i tramitació dels procediments judicials i arbitrals derivats de qüestions privades o de Dret civil.

En particular inclou:

  • Assessorament a les persones en qüestions de Dret privat.
  • Solució de conflictes entre particulars. Mediació
  • Negociació i redacció de contractes de Dret privat o civil.
  • Direcció de tot tipus de procediments judicials i arbitrals derivats de qüestions de Dret Privat.
  • Defensa de particulars davant les entitats bancàries.
  • Intervenció com a àrbitres en procediments arbitrals.