ÀREA DE DRET MERCANTIL

Els camps d’actuació que cobreix aquesta àrea jurídica són, entre uns altres, els següents:

Societats i Cooperatives:

 • Constitució.
 • Dissolució.
 • Liquidació.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Convocatòria i assistència a Juntes de socis i redacció d’Actes.
 • Responsabilitat d’administradors.
 • Conflictes societaris.

Reestructuracions empresarials:

 • Fusions.
 • Adquisicions.
 • Escissions.
 • Aportació de branques d’activitat.
 • Due Diligences per a l’adquisició d’empreses.

Procediments judicials i/o arbitrals:

 • Direcció i tramitació de tot tipus de procediments judicials i/o arbitrals derivats de les qüestions d’aquesta àrea.