ÀREA URBANISME

Els professionals de CENTELL-FOLCH ADVOCATS ASSOCIATS, tant per la seva formació (que inclou amplis coneixements d’Arquitectura i Administració d’empreses) com per la seva experiència, poden prestar un assessorament integral en matèria d’Urbanisme, que comprengui totes la seva múltiples facetes.

En particular, la nostra firma ofereix assessorament recurrent a les següents àrees de l’àmbit:

  • Assessorem els nostres clients en la determinació de la normativa urbanística aplicable, les seves possibilitats i oportunitats, i les millors solucions per als seus objectius econòmics o empresarials.
  • Participem en la redacció i elaboració d’instruments de planejament urbanístic de diversos nivells i característiques.
  • Assessorem en les diverses fases i modalitats de gestió urbanística, Juntes de Compensació i altres entitats urbanístiques col·laboradores.
  • Assumim la defensa dels nostres clients en els procediments de disciplina urbanística, tant relatius a la restauració de la legalitat alterada com els disciplinaris.