Sectors

 • AUTOMOCIÓ

  Assessoria a empreses fabricadores del sector, de tots els nivells

  Fabricadors de primer nivell (TIER-1): fabricants de sistemes, subsistemes i components que, en general, estan completament acabats. Disposen d’alta tecnologia i subministren directament al fabricador de vehicles.

  Fabricants de segon nivell (TIER-2): fabricants de sistemes, subsistemes i components amb alta tecnologia per al seu muntatge en sistemes o subsistemes dels TIER-1.

  Fabricants de tercer nivell (TIER-3): fabricants de productes semi-elaborats o matèries primeres amb subministrament a fabricants de components.

  Empreses del sector comercial i distribució i empreses del sector del recanvi.

 • ASSOCIACIONS I FUNDACIONS

  En els últims anys, aquest sector ha adquirit un gran pes específic, per la qual cosa requereix assessorament continuat per les seves particularitats legals i fiscals.

  El despatx té una gran experiència en aquest sector en el qual ha vingut prestant assessorament des de fa molts anys.

 • E- COMMERCE

  El comerç electrònic, també conegut com e-commerce (“electronic commerce” en anglès), negocis per Internet o negocis online, consisteix en la compra i venda de productes o de serveis a través de mitjans electrònics, tals com a Internet i altres xarxes informàtiques.

  En aquest sector empresarial, donem una assessoria enfocada a l’inici de l’empresa, així com en la redacció de contractes segons siguin necessaris, assegurant-nos sempre de complir amb els requisits segons es desprengui de la normativa aplicable, posant especial èmfasi en els temes de protecció de les dades i la seva regulació, etc.

 • ENSENYAMENT I SECTOR UNIVERSITARI

  El sector de l’ensenyament, ja sigui aquesta de caràcter públic o privat genera una gran demanda d’assumptes legals que han de ser resolts en el seu context, havent de, en molts casos, assessorar des d’una doble vessant per tractar-se d’un sector en el qual es fusionen i conviuen, en moltes ocasions, el caràcter mercantil amb el caràcter d’entitat sense ànim de lucre.

  Assessorem a centres d’ensenyament, universitats i escoles de negoci de reconegut prestigi tant nacional com internacional.

 • IMMOBILIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ

  En l’àmbit del sector Immobiliari i dret de la Construcció assessorem a empreses i a particulars en diferents transaccions immobiliàries.

  Assessorem de forma global en la compra amb para finalitats particulars o d’inversió -vivendes- o amb finalitats empresarials -terrenys, oficines, locals comercials, edificis- per a diversos usos o destinacions.

  Duem a terme revisions legals –processos de due diligence- per a la transmissió d’empreses immobiliàries i d’edificis.

 • MODA I DISSENY

  El món de la moda i el disseny ha sofert grans canvis. L’arribada de grans marques de moda ha copat el mercat i ha deixat poc marge per a aquells que no comptin amb un bon producte en el que al seu disseny i preu es refereix.

  Representem i defensem a grans firmes de moda i disseny no solament en el que als seus assumptes interns es refereix, també en els temes de comercialització i exportació. Contractes d’agència i distribució amb les particularitats del sector. Retail.

 • TURISME I RESTAURACIÓ

  És un dels sectors que ha experimentat major creixement en el nostre país. En aquests moments se situa com el principal generador de riquesa i ocupació, la qual cosa ens obliga a ser capdavanters en assessoria a les empreses hoteleres, de restauració, gestió turística i de congressos, etc.

 • SECTOR PÚBLIC

  • Administracions locals
  • Organismes autònoms
  • Empreses públiques
  • Mancomunitats
  • Consorcis